Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nord

Kirkens nordmur øst for våbenhuset

Tårnet set fra nord

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Kortæppe

Prædikestol

Korbuekrucifiks

Gulvfliser

Tårnrummets vestvindue

Gravsten i tårnrummet over Ditlev Holck samt Inger Rosenkrantz og Margrethe Krabbe (1)

Gravsten i tårnrummet over Ditlev Holck samt Inger Rosenkrantz og Margrethe Krabbe (2)

Gravsten over Maurids Skave Elline Bille og datteren Anne Skave (1)

Gravsten over Maurids Skave Elline Bille og datteren Anne Skave (2)

Gravsten over Herluf Skave og Anne Brahe

Gravsten over Maurids Skave

Døbefont