Slemminge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Slemming kirke

Billedserie

Liste over billeder

Slemminge kirke

Musse hr., Maribo amt, Lolland-Falster stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten, der ses rester af en profileret sokkel. Korets murværk har en rundbuefrise under tagskægget og et tilmuret romansk vindue, der står som indvendig niche. Skibets døre har været rundbuede med søjlestave i falsen, begge er nu tilmurede og stærkt ødelagte, skibets murværk har øverst en savtakfrise. Tårnet er opført i sengotisk tid, forneden ses hjørnelisener. Ifølge traditionen skulle tårnet været opført under Karen Gyldenstjerne i 1616, der må være tale om en ombygning af den øverste del, idet tårnet er bygget tidligere. I 1901 blev tårnet ramt af et lyn og det tidligere pyramidespir brændte. Efterfølgende blev det nuværende pyramidespir med firkantet lanterne opsat.

Kirken har oprindelig haft fladt træloft men fik indbygget hvælv i gotisk tid. Over korets hvælv kan ses spor af kalkmalerier på nordvæggen, under besøget i 2001 var vi på loftet og kunne se disse spor. Over korbuen har der tidligere været anevåben fra 1584 for Karen Gyldenstjerne og hendes mand Hans Laursen til Nørregård. Altertavlen dateres til o.1585, på baldakinen ses våben for Hans Lauridsen Baden og Karen Gyldenstjerne. Prædikestolen dateres til 1610. På korets sydvæg ses en gravsten med anevåben over admiral Hans Lauridsen Baden (død 1566) og Karen Gyldenstjerne (død 1616) samt deres tre sønner.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Hans Lauridsen Baden og Karen Gyldenstjerne. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg S og find Slemminge.

Gravsten og epitafier

På østvæggen bag alteret ses rester af en udsmykning, som stammer fra overgangen mellem romansk og gotisk tid (o.1325). De er udført på den romanske glittede bund men har gotikkens elegance og begrænsede farveskala. Omkring vinduet ses Flugten til Ægypten og Kongernes afrejse fra Herodes, i vinduessmigen ses to engle med røgelseskar og i toppen Kristuslammet. Udnyttelsen af smigen som en rumskabende effekt er her brugt meget raffineret og rumvirkningen forstærkes af de svingende røgelseskar.

I korhvælvet ses kalkmalerier fra 1475-1500. I østkappen ses Dommedagskristus flankeret af den ammende Maria og Johannes Døberen. I sydkappen ses Evas skabelse, Adam har lagt sig godt tilrette og sover trygt. I vestkappen ses Marias fødsel, Joakim rækker barnet frem mod Anna, som ligger i sengen, en engel står klar med et klæde. I nordkappen ses Gudfader og engle, som nedstyrter de faldne engle, der er på vej ned i Helvedgabet. Evas skabelse og Nedstyrtningen af de faldne engle er sat over for hinanden, dette stammer formodentlig fra SPECULUM HUMANAE SALVATIONIS, hvor netop disse to motiver står ved siden af hinanden.

Den romanske granitfont er hugget i ét stykke, den har tovsnoning om mundingen og arkader på kummens sider. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Øgruppen Lolland-Falster.