Skørping kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skørping kirke

Skørping kirke

Hellum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Norddørens overligger er prydet med arkadefrise, lig Gerding kirke. Syddøren har korsprydet tympanon. Sydkapellet er opført i 1392 under Margrethes regeringstid, under kapellet løber det kildevæld, som giver vand til brønden ved Helligkorskilden. I kapellet lod Margrethe opføre et Helligkors alter, og kirken fik skænket gods mod, at præsten i Skørping skulle læse en messe hver fredag, i 1951 fandt man fundamenter til et alter i sydkapellet. På grund af vandet som står lige under gulvet, er kapellets østmur grøn af alger. På kirkegården findes stadig den såkaldte Helligkorskilde, ifølge kaldsbogen blev den opdaget af præsten Erik Mortensen Kjær (død 1699), men sydkapellets oprindelse og fund af mønter i kilden viser, den har været kendt langt tidligere. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Bygningen blev istandsat 1952-53.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Skørping kirke

Norddørens overligger

Skibet set mod øst

Altertavle

Skibets nordvæg, kalkmalerier (1)

Skibets nordvæg, kalkmalerier (2)

Skibets nordvæg, kalkmalerier (3)

Skibets nordvæg, kalkmalerier (4)

Døbefont

Korbuen er bevaret med profilerede kragsten. I 1392 skænkede Margrethe gods til et Helligkors alter i kirken. Kirkens nuværende altertavle er fra o.1600, i storfeltet er indsat et maleri af Axel Hou. Prædikestolen er fra o.1600.

Hans Axel Hou (1860-1948)

Axel Hou gik på Kunstakademiet i København 1885-1893. Han var en alsidig kunstner med styrke i sine portrætraderinger og den dekorative produktion. Hans realisme er bedst i de altertavler, hvor han lader typer fra fattige, indremissionske fiskerfamilier flokkes om Kristus. Han var en yndet portrættør og nåede her sit bedste i raderingernes sorthvide sprog. Axel Hous kirkeudsmykninger omfatter Mariager kirke (alterbillede 1907), Hjørring Sankt Olai kirke (alterbillede 1910), Harboøre kirke (alterbillede 1910), Bangsbo kirke (alterbillede, 1910), København Garnisons kirke (glasmaleri og loftsfresko 1930, fresken overdækket 1960), København Sankt Andreas kirke (glasmaleri 1937) Vindeby kirke(glasmaleri 1937), Købehavn Brorsons kirke (glasmalerier efter 1937), Hjadstrup kirke (alterbillede 1938), Skørping kirke (altermaleri).

I 1951 afdækkedes sengotiske kalkmalerier på skibets nordvæg, de blev restaureret af E. Lind i 1961. Kalkmalerierne dateres til o.1400 er er muligvis udført i forbindelse med opførelsen af sydkapellet i 1392. Kalkmalerierne er placeret i to arkaderækker og fremstiller motiver fra Passionen, en senere gennembrydning til et nordvindue har dog ødelagt sammenhænget. Øverst fra vest ses Indtoget i Jerusalem, Bønnen i Gethsemane, Nadveren, Judas hos farisæeren, Herodes på sin trone, Fremførelsen for Pilatus og Kaifas. Nederst fra vest ses Judaskysset, Judas tilbagegiver de tredive sølvpenge, Piskningen, Tornekroningen, Korsbæringen, Korsrejsningen, Korsfæstelsen, Nedtagelsen af korset, Opstandelsen, Kristus og Maria Magdalena samt Kristus i Emmaus. Frisen er raffineret og minder om illuminerede håndskrifter, som sikkert har været forlæg. I 1392 indstiftede Margrethe et alter i kirken, måske er denne frise også bekostet af Margrethe.

Den romanske granitfont har tovsnoning under mundingsranden og pyramidestubfod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Glatkummede.