Skjød kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skjød kirke

Skjød kirke

Houlbjerg hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Ved en istandsættelse i 1870-71 blev bygningerne så omsat, at bygningens udvikling ikke længere kan spores. Syddøren er helt forsvundet, norddøren anes i murværket. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og et tårn blev opført. Det sengotiske tårns underrum er bevaret, den øverste del af tårnet stammer fra 1870-71. Skjød kirke har hørt under Frijsenborg og blev ligesom hovedparten af de såkaldte Frijsenborgkirker voldsomt restaureret i anden halvdel af 1800-tallet ved arkitekten Christen Kiilsgaard. Kirken blev atter istandsat i 1960-61.

Skibet set mod øst

Døbefont

Døbefont

Døbefont

Både kor og skib har kassettelofter, som formodentlig stammer fra 1870-71. Korbuen er udvidet men har bevaret sine kragbånd, mod syd med dobbelt tovstav, mod nord med skråkant. Altertavlen er et freskomaleri af Ernst Trier fra 1962. Prædikestolen er fra 1595.

Den romanske granitfont har to løvepar om mandshoveder på kummen, desuden ses et Triqutra-tegn, tre spidsovale felter, der indkredses af en streg (Mackeprang 277-79). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.