Skellerup kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Skellerup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Skellerup kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var muligvis viet til Katarina i middelalderen. Kor og skib er opført i senromansk tid af teglsten. I korets østgalv og i skibets sydmur ses oprindelige rundbuevinduer, som er tilmurede. Skibets syddør er stadig i brug, norddøren er tilmuret og står som indvendig niche. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Kirken blev restaureret i 1943. I våbenhuset ses en glasmosaik fra 1986 af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Den runde korbue er ommuret med små sten i nyere tid.Kirken fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Den sengotiske altertavle med figurer dateres til o.1480 og stammer formodentlig fra samme værksted som altertavlen i Frørup, i midterskabet ses Peter, Maria, Katarina og Johannes evangelisten, i fløjene ses apostle, på predellaen ses Veronikas svededug. Prædikestolen i renæssance er fra 1597 og stammer formodentlig fra samme værksted som prædikestolen i Munkebo, i arkadefelterne ses bibelske motiver. Døbefonten af træ med bibelske motiver er fra 1666. Over syddøren er ophængt et krucifiks fra slutningen af 1600-tallet.

På siden Middelalderlige altertavler kan man læse mere om altertavlen i Skellerup. Tryk på nedenstående link og skriv Skellerup i Søg.

Middelalderlige altertavler i Danmark