Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Våbenhuset set fra sydøst

Østgavl

Kirken set fra nord

Glasmosaik i våbenhuset

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Prædikestol

Døbefont

Krucifiks