Skarp Salling kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skarp Salling kirke

Skarp Salling kirke

Slet hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kirken var i middelalderen viet til Vor Frue. Kirken er blevet opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Bygningen består af kor med apsis samt et tredelt skib med apsider for sideskibenes østender, apsiderne har attisk profileret sokkel. På apsis er der fem blændarkader, adskilt af pilastre. I det østlig felt ses et rundbuevindue. I hovedskibets sydmur ses et romansk vindue med perlebort. Den oprindelige bygning er blevet ændret flere gange gennem tiderne, i 1758 nedbrød man et tårn, som sandsynligvis er blevet opført i gotisk tid. Den oprindelige romanske granitkvaderkirke er genskabt ved en restaurering i 1884 under H. B. Storck, hvor kirkens udvendige murværk stort set blev nedbrudt og genopført i sin romanske form. På kirkegården ligger to romanske gravsten.

Det er stadig en gåde, hvorfor denne store kirke er placeret i et så tyndt befolket område. Grundplanen kan minde om kirkerne i Starup og Tamdrup samt Vestervig, de talrige bygningsskulpturer peger mod Ribe og Viborg Domkirke.

Apsis

Skibet set mod øst

Skaktavlkvader nord for korbuen

Galleriet og den dobbelte bue til forhal

Kapitæl på dobbeltbuens midterpille

Døbefont

Midterskibets mure bæres af tre par arkadepiller med rundbueåbninger mod sideskibene. Korbuen er rundbuet med profilerede kragsten. Apsiderne har halvkuppelhvælv. De tre skibe har åben tagstol. Midterskibets vestende er delt fra skibet ved en mur med to arkader, der hviler på en rund midtpille, rummet har muligvis båret et tårn og fungerer nu som forhal. Over forhallen er indrettet et herskabsgalleri, som åbner sig mod skibet ved to åbninger, der hver er delt med to søjler.

Altertavlen i brændt ler med farvet glasur er tegnet af Storck i 1884. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet, i felterne ses våben for Grev Chr. Rantzau til Kastrup og Gundersted (død 1771) og hans to hustruer Charlotte A. Gøe og Eleonora Hedvig von Plessen. Nord for korbuen er indsat en skaktavlkvader. I den første arkadebue mod nord ses et kapitælbånd med tovsnoning og arkader. Midterpillen i åbningen til den nuværende forhal har kapitæl med ansigt og dyr, ifølge den lokale tradition skulle højden fra gulvet op til hovedet på søjlen angive Goliats højde. I forhallen ses på den nordre bue en reliefkvader med løven der ånder på sine unger (symbol for Genopstandelsen). I forhallen står desuden en reliefkvader med løve.

Den romanske granitfont har ribbedelt kumme, hvorpå ses vegetativ udsmykning og en korsbærende hånd (Mackeprang s.197-98). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland.