Skagen kirke

Tilbage til Liste over kirke

Skagen kirke

Billedserie

Liste over billeder

Skagen kirke

Horns hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. I slutningen af 1300-tallet opførtes en kirke viet til Laurentius i klitterne, i 1387 nævnes kirken i skriftlige kilder. Efter tiltagende sandflugt i 1700-tallet fik man kongens tilladelse til at nedlægge kirken, hvilket skete i 1795. Kirken blev nedbrudt og inventaret solgt, bygningsmaterialerne blev i vid udstrækning brugt til byggeri i byen. Måske skyldtes nedlæggelsen af kirken ikke kun sandflugten men også en dalende interesse for religionen, hvilket man klagede over i mange sogne på den tid. Tårnet kalkede man hvidt og lod stå som sømærke. Siden er kirken sandet til og tårnet står nu som det eneste minde om Laurentius kirke. I 1994-95 har Nationalmuseet foretaget undersøgelser omkring en evt. udgravning af kirkerummet, idet man mener, der står en døbefont og et alterbord under sandet, men endnu er kirken ikke blevet udgravet.

I 1841 besluttede man at bygge en ny kirke i Skagen. Man lod arkitekten C.F. Hansen tegne kirken, han tegnede en nyklassicistisk kirke, som var noget mindre end den nuværende, idet sognet ikke havde mange penge. Tårnet var noget lavere end det nuværende, ikke på grund af pengemangel men fordi C.F. Hansen ikke brød sig om høje tårne. I sidste halvdel af 1800-tallet betød den åndelige vækkelse, at folk søgte kirken, samtidig betød den øgede tilstrømning af kunstnere til Skagen, at der kom flere folk til byen. Kirken blev snart for lille og i 1910 lod man arkitekt Ulrik Plesner stå for en udvidelse af kirken og Th. Bindesbøll for en fornyelse af den indre udsmykning. Udvendigt forlængede Plesner kirken mod øst og forhøjede tårnet med et spir. Ved vestindgangen ses en mindetavle for de redningsfolk, som omkom ved bjergningen af skibet Daphne i 1862.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Skagen kirke

C.F. Hansen havde indrettet kirken efter nyklassicistiske principper med en stram symmetri omkring midtergangen, der førte kirkegængeren ind i rummet med opmærksomheden rettet mod øst, hvor prædikestolen var placeret over alteret foran østvæggen og døbefonten var placeret på midteraksen foran alteret. Ved ombygningen i 1910 bibeholdt Plesner denne opbygning med midteraksen, som førte frem til døbefonten. Prædikestolen blev flyttet ned foran alteret, som blev sat op i en niche tre trin over skibets gulv og fik en indramning af to søjler. På alterbordet opstilledes en altertavle af Joakim Skovgaard med en ramme skåret af Th. Bindesbøll. Desuden tegnede Bindesbøll ny stolegavle, udsmykning på knæfaldet og pyntelighederne på prædikestolen.

I 1988-89 blev kirkens indre restaureret. Arne L. Hansen stod for farvesætningen, samtidig dekorerede han alterbordets forside med tre felter, der symboliserer med Påsken, alterbordet har desuden to farvede felter på siderne. På alteret er opstillet en Korsfæstelsesgruppe med tre svævende duer udført af Niels Helledie i 1994. På nordvæggen er ophængt et krucifiks af Niels Helledie.

På Ribe Kunstmuseum kan man se Barnedåben af Michael Ancher, som skildrer en barnedåb i Skagen kirke. Tryk på nedenstående link og se billedet.

Barnedåben