Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Den tilsandede kirke (1)

Den tilsandede kirke (2)

Skibet set mod øst

Alterparti

Prædikestol

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Krucifiks på alter

Alter

Krucifiks af Niels Helledie

Stolegavl