Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Relieffer på skibets sydmur

Skibet set mod øst

Altertavle

Alterbord

Skibet set mod vest

Fløj fra sengotisk fløjaltertavle (1)

Fløj fra sengotisk fløjaltertavle (2)

Epitafium over Claus Dyre og Edel Rodsten

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)

Døbefont (5)

Døbefont (6)