Sigerslevvester kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sigerslevvester kirke

Sigerslevvester kirke

Lynge-Frederiksborg hr., Frederiksborg amt, Helsingør stift. Nordsjælland og Hornsherred. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kampesten med hjørner af kvaderhuggen granit og kridt. Apsis hviler på skråkantsokkel, kor og skib på retkantet sokkel. Den rundbuede norddør er bevaret i brug med tympanon af to kridtsten, syddøren er tilmuret. Våbenhuset er fra gotisk tid.

Kirken fik indbygget krydshvælv i gotisk tid. Altertavlen er udført af Hans Bachmand i 1616 med samtidigt maleri. Den romanske granitfont er af Roskilde-typen.

Skib set mod øst

Skib 2.fag sydkappe, Korsbæring og Korsfæstelse

På Triumfvæggen ses rester af en Dommedag fra o.1250, den blev afdækket og restaureret i 1962, i midten over buen ses en regnbueoval og rester af de fire evangelistsymboler, desuden ses Maria og Johannes hoveder samt hvide svingfjer. I hvælvet ses kalkmalerier som tillægges Isefjordsværkstedet. Skibets kalkmalerier blev afdækket i 1921 men blev atter overkalket. På nordvæggen fandt man desuden scener fra Jesus barndomshistorie, også disse blev atter overkalket. Kalkmalerierne i korets og skibets hvælv blev afdækket og restaureret i 1988 ved Kirsten Trampedach, Isa Mitka og Mette Jensen. Topornamenterne er usædvanlige, ribberne er dekoreret med prikker og ikke Isefjordsværkstedets sædvanlige zigzag mønster.

I korhvælvet ses i østkappen Madonna i solgissel. I sydkappen ses en bispehelgen, formodentlig Sankt Nikolai, som kaster penge til de tre søstre. I vestkappen ses Markus og Marcellinus, som dræbes med pileskud. I nordkappen ses Martin dele sin kappe med en tigger. I skibets 1.fag ses i østkappen Olavs sejllads. I sydkappen ses Laurentius martyrium. I vestkappen ses De 10.000 riddere spiddes i tornekrattet. I nordkappen ses Hippolytus martyrium. I skibets 2.fag ses i vestkappen Indtoget i Jerusalem og Bønnen i Gethsemane. I nordkappen ses Tilfangetagelsen og Fremstillingen for Herodes (Pilatus ?). I østkappen ses Piskningen og Tornekroningen. I sydkappen ses Korsbæringen og Korsfæstelsen. I sviklerne ses engle med udbredte vinger, som afgrænser billederne.

I Sigerslevvester kirke har man valgt at lade kalkmalerierne stå som man fandt dem. Her er intet tilføjet, det kan derfor være svært at opfatte motiverne, men sammenligner man med andre udsmykninger af Isefjords-værkstedet kan man dels se motivet, som restaurator har fuldført, og dels se værkstedets egne grundrids. Et spændende supplement til udforskningen af Isefjords-værkstedet.