Claus Berg

Tilbage til forside

Claus Berg stammer fra Lübeck, hvor han har fået sin uddannelse vides ikke, muligvis hos Veit Stoss eller Benedict Dreyer i Lübeck. I 1504 blev han kaldt til Odense af dronning Christine, i hvis regnskaber han nævnes som Claus maler. Claus Berg var leder af et stort værksted i Odense 1505-32, her var ansat træskærere, staffagemalere og malere som arbejdede under Claus Bergs ledelse. En genrestaurering 1973-86 af altertavlen i Sankt Knuds kirke viste, at konstruktion, udskæring, staffering, forgyldning og maleri tilsammen udgjorde kunstværket. Størstedelen af den originale staffering var bevaret under flere lag af senere overmalinger, billedskærerne skabte kun skelettet for staffering og bemaling. Tidligere mente man, at Claus Bergs værksted kun udførte figurer til altertavler og krucifikser, men nyere forskning har påvist, at værkstedet også udførte malerier til altertavlernes fløje og kalkmalerier som i Bregninge, hvilket man kan se af dronning Christines regnskaber, hvorfra man aflønnede 12 svende på Claus Bergs værksted, af regnskabet fremgår det, a der var snedkere, billedskærere, staffagemalere, forgyldere og malere. Værkstedet har bl.a. brugt forlæg af Israel van Meckenem, Martin Schongauer, Lucas Cranach d.æ. og Albrecht Dürer. Dronning Christines to brødre, kurfyrsterne af Sachsen, ansatte Cranach d.æ. som hofmaler nogenlunde samtidig med, hun ansatte Claus Berg, man må derfor formode, at dronningen har formidlet Cranachs grafiske værker til brug for altertavlerne.

Værkliste:

Bregninge kirke (Ærø hr.): fløjaltertavle, tilskrevne kalkmalerier (1513)

Fjenneslev kirke: krucifiks

Diernisse kirke: Sankt Lukas maler Madonna, fra altertavle

Hornbæk kirke (Sønderlyng hr.): Anna selvtredje og Nådestol, figurer fra tavle

Hornslet kirke: fløjaltertavler (med ældre alabasterfigurer)

Løgumkloster kirke: Smertensmand

Nørre Broby kirke: Laurentiusfigur

Ribe Domkirke: bisp Ivar Munks gravsten samt kalkmalerier på midtskibets piller (o.1525)

Sankt Knuds kirke i Odense: Fløjaltertavle, gravsten over Kong Hans dronning Christine og prins Frantz, Mindetavle over prins Frantz (alle dele stammer fra den nedlagte Gråbrødrekirke i Odense)

Sandager kirke: Madonnafigur fra altertavle

Sanderum kirke: fløjaltertavle (efter 1509, med ældre figurer)

Siem kirke: Tre figurer

Skamby kirke (Skam hr.): krucifiks

Skovby kirke (Skovby hr.): malet antemensale

Sorø klosterkirke: korbuekrucifiks (1527)

Storvorde kirke: Apokalyptisk Madonna fra sidealtertavle

Sæby kirke (Løve hr.): Apokalyptisk Madonna

Thisted kirke: fløjaltertavle o. 1520, i midterskabet Apokalyptisk Madonna flankeret af Paulus og Maria Magdalene, i fløjene de 12 apostle.

Thurø kirke: prædikestol

Tirstrup kirke: fløjaltertavle (1522)

Torslev kirke (Dronninglund hr.): Trefløjet altertavle, i midterskabet Nådestolen flankeret af Anna Selvtredje og Katharina, i fløjene de 12 apostle

Tranderup kirke (Ærø hr.) altertavle

Vejlby kirke (Vends hr.): krucifiks, malet altertavle i (1511)

Vindinge kirke: Himmelkroningsgruppe fra altertavle, 3 helgenfigurer, krucifiks

Voldby kirke: fløjaltertavler

Vor Frue kirke i Århus: fløjaltertavle i midterskabet en figurrig Golgatascene, i fløjene de 12 apostle og fire helgener.

Museer

Nationalmuseet: 5 våbenskjolde fra stole i gravkoret i Sankt Knuds kirke i Odense, Maria og Johannes fra Korsfæstelsesgruppe i Vindinge kirke, fløjmaleri fra Tirstrup kirke

På Glyptoteket findes en Himmelkroningsgruppe fra en ukendt tavle

På Vestsjællands Kunstmuseum findes Maria og Johannes fra en korsfæstelsesgruppe fra Brahetrolleborg kirke (Holme Kloster)

Udlandet:

Köpinge kirke, Västmanland altertavle

Lanken kirke altertavle

Leck kirke (Slesvig): altertavle (i midterskabet ses t.v. en person se ud mod beskueren fra et tårn, dette menes at være et selvportræt af Claus Berg) (se på denne side Tidligere viste/Slesvig/Leck kirke)

Güstrow Domkirke 11 apostelfigurer

Wittstock kirke, Brandenburg, altertavle