Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Gravkapel set fra nordøst

Kirken set fra vest

Skibet set mod øst

Krypten

Knud den Helliges helgenskrin (1)

Knud den Helliges helgenskrin (2)

Ørnetæppet

Fundamenter til den gamle frådstenskirke

Nordre sideskib mod øst

Epitafium over Kong Hans (1)

Epitafium over Kong Hans (2)

Epitafium over Kong Hans (3)

Epitafium over Kong Hans (4)

Epitafium over Kong Hans (5)

Mindetavle over prins Frantz

Altertavle

Altertavle midterskabet, Korsfæstelsen (1)

Altertavle midterskabet, Korsfæstelsen (2)

Altertavle, Predella

Altertavle nordre fløj, Nedfarten til dødsriget, Opstandelsen

Altertavle søndre fløj, Himmelfarten, Pinsen

Gravkapel i søndre sideskib for familien Ahlefeldt (1)

Gravkapel i søndre sideskib for familien Ahlefeldt (2)

Gravkapel i søndre sideskib for familien Ahlefeldt (3)

Epitafium over Margrethe Skovgaard (1)

Epitafium over Margrethe Skovgaard (2)

Epitafium over Margrethe Skovgaard (3)

Gravsten i søndre sideskibs 6.fag over biskop Jørgen Jensen Sadolin (død o.1559)

Epitafium nordre sideskibs 1.fag over lensmand Ebbe Munk (død 1622) og hustru Sidsel Høeg (død 1648)

Gravsten i nordre sideskib mod vest over Gert Rantzau (død 1580)

Gitter til Walkendorfs gravkapel mod nord

Prædikestol

Døbefont

Orgel

Glasmaleri af Arne Haugen-Sørensen

Maleri af Stefan Viggo Pedersen i stillerummet mod nordvest