Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Skibet set mod vest

Korsskæringens kalkmalerier. Marias himmelkroning

Korsskæringens kalkmalerier. Erik Plovpenning

Korsskæringens kalkmalerier. Knud Lavard

Korsskæringens kalkmalerier. Dronning Agnes

Korsskæringens kalkmalerier. Eriks lig sænkes i Slien

Korsskæringens kalkmalerier. Eriks lig findes

Erik Menveds gravsten

Mindetavle for Knud Lavard

Erik Plovpennings helgengrav

Kalkmalerier i koromgangen. Katarina

Kongefrise på korets sydvæg

Dronningefrise på korets nordvæg

Gravsten over Oluf Mouritsøn og Anna Hardenberg

Korstole

Korstole mod nord. Abels offer og Brodermordet

Korstole mod nord. Noahs ark

Korstole mod nord. Samson og løven samt Samson med Gazas porte

Korstole mod syd. Tornekroningen

Korstole mod syd. Opstandelsen

Korstole mod syd. Pinse

Korstole mod syd. Dommedag

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Døbefont (3)

Døbefont (4)