Sandholts Lyndelse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sandholts Lyndelse kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sandholts Lyndelse kirke

Sallinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Den nuværende kirke består af et langhus, tårn og våbenhus. Tårnet og den vestlige del af skibets nordmur stammer fra en tidligere bygning opført i gotisk tid af munkesten. I skibets nordmur mod vest ses rester af en norddør, som er udvendig dobbeltfalset i spidsbuet spejl, indvendig fladbuet. Fra tårnets mellemstokværk kan man se en spidsbuet dobbeltarkade med midterpille, muligvis rester fra en tidligere tagrejsning. I renæssancen o.1576 er skibet blevet forlænget mod øst, et tidligere kor er formodentlig blevet nedrevet ved denne ombygning. I østgavlen er indmuret en sandstenstavle med våben for Corfitz Rud og Birgitte Rosensparre. Våbenhuset blev ombygget i 1929 ved arkitekt K. Lehn Petersen.

Tryk på nedenstående link og læs mere på sognets hjemmeside.

Sandholts Lyndelse kirke

Ved ombygningen o.1576 fik kirken indbygget ottedelte hvælv. Alterbordspanelet er fra slutningen af 1500-tallet. Altertavlen er et maleri af H. Olrik fra 1868. I kirken ses en nederlandsk altertavle med alabastrelief fra o.1575. Et krucifiks fra o.1600 er ophængt på nordvæggen. Prædikestolen har oprindelig været opsat foran korbuen som lektorieprædikestol, på kurven ses relieffer af Korsfæstelsen og evangelisterne, på lydhimlen ses våben for Erik Rud og Anne Hardenberg. I kirken ses stolegavle med årstallet 1576 og våben for Erik Rud og Anne Hardenberg.

Den romanske granitfont har ranker på kummen og rund fod (Mackeprang s.125). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med ranker.