Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Alterbordets forside

Døbefont