Ryslinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ryslinge kirke

Ryslinge kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Murværket er for størstedelen skjult af et la cementpuds, hvilket gør det svært at udrede bygningshistorien. Skibet stammer formodentlig fra en romansk kirke opført af rå marksten, muligvis er vestenden en sengotisk tilføjelse. Det nuværende langhuskor menes at stamme fra midten af 1500-tallet, da Niels Sandberg til Tøjstrup lod kirken ombygge. I østgavlens nedre skifte samt i skibets søndre sokkel er indsat en række romanske reliefkvadre med arkader, to sten har desuden mandshoveder. Ifølge traditionen skulle de stamme fra et kapel i Lørup, som blev nedrevet i 1610, det menes dog mere sandsynligt, at de stammer fra det nedrevne kor eller fra nedrevne kirker i området. Tårnet er formodentlig opført omkring reformationen, måske samtidigt med langhuskoret, det har tidligere haft gavle mod øst og vest men har nu valmtag. Tårnrummet fungerer nu som våbenhus, i gulvet er nedlagt en gravsten over en Walkendorff (død 1524) med våben for Walkendorff og Friss. Korsarmen mod nord er opført i 1844. Kirkens indre blev istandsat i 1964-65.

Reliefkvadre i østgavlen

Skibet set mod øst

Apostelfigurer opsat på skibets nordvæg

Skibets 1.fag hvælv (1)

Skibets 1.fag hvælv (2)

Skibets 1.fag hvælv (3)

Skibets 1.fag hvælv (4)

Skibets 1.fag hvælv (5)

Skibet fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, det østlige hvælv i skibet har prydribber i stjernemønster. Koret har to krydshvælv, som formodentlig stammer fra opførelsen i midten af 1500-tallet. På skibets nordvæg er opsat tolv små apostelfigurer fra en sengotisk altertavle, figurerne har en vis påvirkning fra Claus Bergs værksted. Prædikestolen i bruskbarok er fra 1685. Kirkens døbefont i romansk stil er formodentlig udført i nyere tid.

Ved istandsættelsen i 1964-65 afdækkedes kalkmalerier i skibets 1.fag i hvælvet samt i korbuen. Kalkmalerierne blev restaureret i 1967 ved Gregers M.Lind og E.Lind og tillægges de såkaldte træskomalere. I korbuen ses Kristoffer med Jesusbarnet på skulderen. I skibets 1.fag ses i østkappen Korsfæstelsen, nederst ses Adams hovedskal. Over korset står O VOS OMNES QUI TRANSITIS PER VIAM ATTENDITE ET VIDETE SI EST DOLOR SICUT DOLOR MEUS (:I som går forbi på vejen, giv agt og se om der gives en smerte som min) teksten er fra Klagesangene kap.1 v.12. I kappen ses desuden en indskrift, der er et Memento Mori VOS QUI TRASITIS NOSTRI MEMORES ROGO SCITIS. QUOD SUMUS HOC ERITIS, FUIMUS ALIQUANDO QUOD ESTIS. (:I som drager forbi skal, beder jeg, huske på os. Hvad vi er skal I blive, vi har engang været, hvad I er).

I vestkappen står en datering ANNO DOMINI MILLESIMO QUADRINGESIMO SEPTUAGESINONO VIGILA (pente)COSTEN ISTUD OPUS ERAT COMPLETUM (:Det Herrens år 1479 pinselørdag (29/5) blev dette arbejde fuldført). I nordkappen står IESVS HELP, der er flere indskriftrester, som er ganske ulæselige. Faget rummer desuden blomster og ranker i klare farver samt trolde og djævle. De er tegnet med den hastige streg, som man genfinder i Ørbæk, også bomærket genfindes i Ørbæk.