Roum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Roum kirke

Roum kirke

Rinds hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland og Djursland. Kor og skib er opført af fint tilhugne kvadersten over skråkantsokkel, formodentlig o.1150. Den retkantede norddør er tilmuret, den retkantede syddør er stadig i brug. I korets østmur ses et tilmuret romansk vindue. I korets sydmur er indsat en billedkvader med skaktavlemønster. I skibets sydvesthjørne er indsat en billedsten med et karakterfuldt mandshoved. Tårnet og våbenhuset er opført i sengotisk tid. Tårnets nederste del består af fint tilhugne kvader, som formodentlig stammer fra skibet vestmur. I tårnets vestmur ses en billedsten med et svært tolkeligt motiv. Muligvis har relieffet indgået i en større frise. På relieffet ses en brolignende arkadefrise, yderst til højre ses den korsfæstede Kristus. Over broen bevæger en fisk sig mod et tårn, som står midt på broen. Bygningen blev istandsat i 1964.

Relief med fisk i tårnets vestmur

Skib set mod øst

Kor og skib har bjælkeloft. Den romanske korbue med profilerede kragsten er bevaret. Altertavlen er fra o.1600. Prædikestolen er fra 1592. Den romanske granitfont har glat kumme.