Rodenäs kirke (Rodenæs)

Tilbage til Liste over kirke

Rodenäs kirke

Billedserie

Liste over billeder

Rodenäs kirke

Kirken er opført af teglsten i 1200-tallet. Under tagudhænget ses en spidsbuet frise. I korets sydmur ses en tilmuret præstedør, der er rundbuet, i østgavlen ses et tilmuret vindue, der ligeledes er rundbuet, hvilket kunne tyde på, at kirken er opført i begyndelsen af 1200-tallet. Østgavlens top er muret i sildebensmønster. Korets hjørner har lisener. Den tilmurede norddør står i murfremspring med høj gavltrekant. Nordmurens rundbuede vinduer er bevaret i brug. Skibet blev forlænget mod vest i 1615. Det fritstående klokketårn menes at stamme fra 1600-tallet.

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den trefløjede altertavle med figurer dateres til o.1500, i midterskabet ses Maria på månesegl mellem to bisper, til højre Dionys, i fløjene ses apostle. Korset på alterbordet er fra o.1520. Lektorieprædikestolen er fra 1500-tallet. Korbuekrucifikset er fra 1200-tallet.

Fonten har arkader på kummen og dekorativ udsmykning på den runde fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.