Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Gravsten på kirkegården

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Altertavle, Korsfæstelsen

Altertavle, Peter

Alterparti, præstestol

Alterskranke

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Opgang til prædikestol

Opgang til prædikestol, Himmelfarten

Stolegavle

Epitafium (1)

Epitafium (2)

Epitafium (3)

Døbefont