Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Præstedør i korets sydmur (1)

Præstedør i korets sydmur (2)

Præstedør i korets sydmur (3)

Præstedør i korets sydmur (4)

Præstedør i korets sydmur (5)

Præstedør i korets sydmur (6)

Sydportal

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Prædikestol

Præstetavle

Døbefont