Ringsebølle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ringsebølle kirke

Ringsebølle kirke

Fuglse hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland, Falster og Møn. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over en profileret sokkel med rundstav. I gotisk tid blev koret forlænget mod øst og våbenhuset opført. I murværket ses flere reliefkvadre, som formodentlig er blevet omsat i forbindelse med ombygningen. Begge døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret. Norddørens overligger har ornamentfrise.

Skibets sydmur, reliefkvader med mandshoved

Korets nordmur, reliefkvader med løve

Sydportalen

Sydportalens overligger (1)

Sydportalens overligger (2)

Sydportalens overligger (3)

Skibet set mod øst

Døbefont

I syddørens granitoverligger er hugget en buefrise og en siksakbort, på overliggerens underside ses en figurfremstilling i relief. Relieffet fremstiller en tvekamp mellem en mand med økse og rundskjold og en mand med sværd og spidsbuet skjold. Bag manden med spidsbueskjold står en hest, bag manden med rundt skjold ses et dyr, måske en hund eller en bjørn. Relieffet symboliserer formodentlig kampen mellem det onde og det gode, lokalt har det givet anledning til en legende om to brødres strid.

Kirken fik indbygget hvælv i gotisk tid, formodentlig samtidig med korforlængelsen. På skibets nordvæg over hvælvene ses svage kalkmalerispor. Altertavlen er et maleri af A. Dorph fra 1870. Prædikestolen er fra 1870.

Den romanske granitfont er tøndeformet med arkadebuer på kummen og tovstav over skaftet (Mackeprang s. 121). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Appendiks til øgruppen.