Ringe kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ringe kirke

Ringe kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp. I skibets nord og sydmur ses blændede romanske vinduer af groft tilhugne granitkvadre. Skibet er formodentlig blevet forlænget mod vest i romansk tid. Vestgavlen har enkle gotiske blændinger. Våbenhuset samt nord og sydkapel er tilføjet i sengotisk tid, våbenhuset har gotisk blændingsgavl med kamtakker. Sydkapellet har oprindelig tjent som underdel for et tårn af træ, i 1614 blev tårnet ombygget i mursten og forsynet med renæssancegavle. Over våbenhusets indgang ses en tympanon udfør af Anna E. Munch i 1937. I våbenhuset ses en figursten over Jørgen Skinkel til Lammehave (død 1560) og Margrete Walkendorff, gravstenen har oprindelig ligget i korgulvet. Glasmosaikruderne i våbenhuset er udført af Sven Havsteen-Mikkelsen i 1980.

Figursten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Heraldisk tavle i nordkapellet

Døbefont

Koret har fået indbygget hvælv i gotisk tid, skibets hvælv er fra slutningen af middelalderen. Korbuen er noget omdannet men har bevaret sine kragsten. I 1914 afdækkedes kalkmalerier som atter blev overkalket. I 1997-98 blev kirken hovedistandsat og kalkmalerierne atter afdækket, de blev dog igen dækket med kalk, så de er godt bevaret. Altertavlen i højrenæssance bærer våben for Peter Thott og Birgitte Skram, i midterfeltet ses et maleri af Anna E. Munch fra 1935. Prædikestolen i højrenæssance er fra begyndelsen af 1600-tallet, i felterne ses scener fra Passionen, prædikestolen stod oprindelig i kapellet på Fjellebro herregård og kom til kirken i 1807. Under prædikestolen ses en søjle med figur, som har støttet den tidligere prædikestol.

Sydkapellet blev i 1776 indrettet som gravkapel for rytterofficer Hans Heinrich Eickstedt, og familie, i kapellet ses et epitafium i ny klassicistisk stil, i åbningen mellem kapellet og skibet er indsat et fornemt smedejernsgitter. Eickstedt var med i sammensværgelsen mod Struense i 1772. Nordkapellet var indtil 1925 gravkapel for familien Kaas, i kapellet ses en heraldisk udsmykning fra nyere tid sammensat af kisteplader for Henrik Thott til Boltinggård samt hans hustruer Lisbeth Huitfeldt til Hagested (død 1638), Beate Rosenkrantz af Rosenholm (død 1647) og Birette Friis af Ørbæklunde. I sydkapellet hang tidligere et sandstensepitafium med anevåben over Chr. Thott til Boltinggård (død 1617), men i 1955 faldt epitafiet ned og opbevares indtil videre på Ringe museum.

På siden Gravsten og epitafier i danske og skånske kirker kan man se anetavler for Henrik Thott og hans tre hustruer. Tryk på nedenstående link, vælg "Kirker" find "Ringe" og tryk, i højre rude kommer anetavlerne frem.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har profileret mundingsbælte (Mackeprang s. 111). Kummen er bægerformet og er forbundet til den firkantede fod med en kort stilk, foden har hjørnehoveder. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Vindingetypen.