Rimsø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Rimsø kirke

Rimsø kirke

Djurs Nørre hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Skib og kor er opført i romansk tid af fint tilhugne granitkvadre over skråkantsokkel. Tårn og våbenhus mod nord er opført af mursten og nedtagne granitkvadre i sengotisk tid (1500-30). Tårnets blændinger med trappestave minder om den nordsjællandske type, våbenhuset har ejendommelige blændinger med tredelt midterblænding, der omfatter døren og flankeres af spidsbuede højblændinger og cirkelblændinger. På kirkegården nord for kirken står en runesten, som blev fundet i kirkens fundament i 1832. Indskriften er defekt men følgende kan tydes: "Thore, Enrådes broder, rejste denne sten efter sin mor og ... ku ... authi som værst for sønnen." Nordportalen med glatte karmsten og rundbuestik er stadig i brug. I våbenhuset ses en kragsten med figurer og tovsnoninger. Den tillægges Horder. Kirken blev restaureret 1953-56.

Runesten på kirkegården

Sydportal (1)

Sydportal (2)

Sydportal (3)

Sydportal (4)

Sydportal (5)

Sydportal (6)

Skibet set mod øst

Alter med krucifiksgruppe

Epitafium

Døbefont

Den fornemt udhugne sydportal, som tillægges Horder, er tilmuret. Tærsklen går i ét med soklen, karmstenen har tovsnoninger og fire glorificerede figurer, de to kan identificeres som Kristus og Maria, på tympanonen ses en løve.

Hele rundstaven er tovsnoet. Tovsnoningen på karmstenene vender hver sin vej. Snoningen vender under kragbåndet på højre side. To tyndere tovsnoninger forløber udenom rundstenen fra øverst til nederst. Her er den svære rundstavet snoet med konkave vindinger og ikke som et tov. I Danmark ses denne form for snoning ellers kun på korbuekragstenen i Hasle kirke ved Århus. Dette kunne muligvis antyde, at Rimsøportalen er et sent arbejde i Horders produktion. På begge karmsten ses båndfletninger.

Tydningen af figurreliefferne er ikke let. På venstre karmsten ses to siddende figurer, øverst Kristus med korsglorie og under ham Maria med hovedlin. Ligesom på Ørstedportalen er Maria uden barn. På højre side ses to glorificerede figurer, med højre hånd peger de begge mod den anden karmsten. Den nederste figur kunne være Gabriel i Bebudelsen, men hvem den øverste figur skulle være er svært at tyde. De to fugle øverst på karmstenene fylder fladen godt ud. Deres placering er formodentlig af ren dekorativ betydning og har næppe symbolsk karakter. Beskadigelsen af den øverste venstre karmsten er formodentlig sket da portalen blev flyttet til herregården Benzon (nu Sottrup). Portalen kom tilbage til kirken i 1895.

Samtidig med opførelsen af tårn og våbenhus i sengotisk tid fik kor og skib indbygget hvælv. I 1953 genåbnede man det cirkelrunde vindue mod øst og det romanske rundbuevindue mod nord i koret. På alterbordet står en korsfæstelsesgruppe fra 1956 skåret af Eigil Vedel-Schmidt. Prædikestolen dateres til 1610-25. På skibets nordvæg er ophængt et epitafium over sognepræst Jens Sørensen Broge (død 1747) og hans to hustruer Christina Margrethe Skou (død 1730) og Anna Ankersen (død 1785) og hendes anden mand, Chr. Lauritzen Høst (død 1779).

Kirkens granitfont er fra romansk tid, ifølge en senere indskrift på et fontelåg fra 1587, blev fonten flyttet fra tårnrummet op til altergulvet i 1686. Fonten er ikke registreret i Mackeprang