Revninge kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Revninge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Revninge kirke

Bjerge hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Skibets sydmur er det eneste, som er bevaret fra en romansk kirke opført af kampesten over skråkantsokkel. I sengotisk tid blev det meste af den romanske kirke revet ned og det nuværende kor og skib opført i teglsten. Senere blev tårnet opført, tårnets overdel blev hovedrepareret i 1845 af kirkens daværende ejer Christian Greve von Ahlefeldt Laurvig Rixingen. Skibets vestgavl med blændinger kan ses fra tårnets mellemstokværk. I tårnets murværk er indsat en korsmærket romansk gravsten. Efter reformationen opførtes våbenhuset mod syd, muligvis blev våbenhuset først opført i 1845, i våbenhuset ses en korsmærket romansk gravsten. I våbenhuset er opsat en figurgravsten over Christoffer Ulfeldt og fru Margrethe Daa. Ved kirkens vestende ud til den gamle landevej ligger det gamle hospital.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om gravstenen. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg R og søg Revninge.

Gravsten og epitafier

Kirkens krydshvælv er formodentlig indbygget i sengotisk tid, korets krydshvælv blev dog fornyet i 1845. Alterpartiet er udført af Gunnar Hansen i 1951, det er udført i fransk kalksten og delvist bemalet, øverst ses Kristus som verdensdommer, Kristus står på et sværd, som gennemborer slangen, omkring Kristus ses Maria og Johannes Døberen samt Adam og Eva, bag Kristus ses korstræet, som skyder blade og vindruer, øverst ses Det himmelske Jerusalem, på alterbordets forside ses Jesus fødsel, I midten sidder Maria med barnet, til venstre ses oksen og de tilbedende konger, til højre ses æslet og de tilbedende hyrder, øverst ses engle og en stjerne med indskrevet Kiro-tegn. Prædikestolen fra 1800-tallet har detaljer fra en tidligere barok-prædikestol. På skibets nordvæg er ophængt en billedvævning.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Revninge kirke

Den romanske granitfont har løvefigurer på kummen (Mackeprang s.137-38). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Løvetypen.