Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra nordøst

Tårnets vestmur

Figurgravsten i våbenhuset (1)

Figurgravsten i våbenhuset (2)

Figurgravsten i våbenhuset (3)

Figurgravsten i våbenhuset (4)

Figurgravsten i våbenhuset (5)

Romansk gravsten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Alterparti (1)

Alterparti (2)

Alterparti (3)

Prædikestol

Døbefont