Resen kirke

Tilbage til Liste over kirke

Resen kirke

Billedserie

Liste over billeder

Resen kirke

Hindborg hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Skibet er formodentlig opført i senromansk tid af rå kamp iblandet enkelte granitkvadre. Tårnet er opført i 1400-tallet. I 1590 lod Magdalene Banner til Krabbesholm kirken istandsætte, det oprindelige kor blev nedrevet og det nuværende langhuskor opført, i midten af den nuværende østgavl er bevaret dele af det oprindelige kor. I skibets murværk mod nord ses rester af det gamle murværk og en norddør. I tårnets murværk mod nord ses en bue, som kunne tyde på, der har været et gravkapel. Våbenhuset mod syd er opført i 1944. Kirken blev senest istandsat i 2000 ved Alan Havsteen-Mikkelsen, ved den lejlighed blev kirken farvesat og to glasmosaikruder af Mogens Jørgensen blev indsat i våbenhusets vinduer.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på Wikipedia

Resen kirke

Kirken har flade bjælkelofter. I 1639 blev kirkerummet skalmuret med munkesten fra det nedrevne Dueholm kloster på Mors. Altertavlen i rokoko er fra 1742, i storfeltet er indsat et maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen fra 1983. Prædikestolen er som altertavlen i rokoko og er ligeledes fra 1742. Dåbshimlen er fra 1770. På tårnrummets vestvæg er opsat en sandstenstavle over madame Else Rasmussen (død 1795) gift med Hans Rasmussen til Krabbesholm. På skibets nordvæg er ophængt et epitafium med anevåben over Jørgen Rosenkrantz (død 1754) og Marie Elisabeth de Roklenge.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om epitafiets heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg R og find Resen.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har omløbende rundstav på kummen og skaft, foden er af nyere dato. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.