Refsvindinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Refsvindinge kirke

Refsvindinge kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog var kirken viet til Sankt Dionysius i middelalderen. Skibet og den vestlige del af koret er opført i romansk tid af granitkvadre, det oprindelige kor har haft rundt apsis, hvis rundhugne sten kan ses i korudvidelsens sokkel. Norddøren er stadig i brug i oprindelig form med skrå karme og vandret overligger. Syddøren og et romansk vindue kan spores i murværket. I senmiddelalderen blev apsiden nedrevet og koret udvidet mod øst med teglsten og genanvendte kvadre. I sengotisk tid opførtes tårnet. Våbenhuset blev opført i renæssancen med en blændingsgavl, der har tilknytning til herregården Juulskov.

Når man besøger Refsvindinge kirke bør man lægge vejen forbi Refsvindinge Bryghus, som er et af Danmarks fine små bryghuse. Tryk på nedenstående link og se bryghusets hjemmeside.

Refsvindinge Bryghus

Skibet set mod øst

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med skråkantede kragsten. I senmiddelalderen fik kirken indbygget hvælv i forbindelse med udvidelsen mod øst. Altertavlen er et nyere maleri, rammens søjler stammer formodentlig fra en altertavle fra o.1600. Prædikestolen med arkader og hjørnesøjler bærer årstallet 1605. Over norddøren hænger fire plader med adelsvåben.

Den romanske granitfont har hoveder og kors på den firkantede fod (Mackeprang s.111 og 138). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Nyborggruppen (Storebæltsvarianter).