Radsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Radsted kirke

Radsted kirke

Musse hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Skibet er opført i senromansk tid af teglsten. Kun få oprindelige detaljer i skibets murværk er bevaret, mod vest et par hjørnelisener, noget af soklen og et stykke gesims med tandsnit under savskifte. Begge portaler er stærkt omdannet og i skibets murværk ses et tilmuret oprindeligt vindue. I 1300-tallet er det oprindelige kor blevet erstattet med det nuværende højgotiske langhuskor, i østgavlen ses en spidsbuet vinduesgruppe og øverst en korsblænding. Tårnet er opført i gotisk tid o.1400 og forhøjet med spir i 1621. Gravkapellet mod nord er opført i 1616 af Jacob Boldewin for fru Elisabeth Rosensparre. Våbenhuset blev opført i 1621 og omdannet til ligkapel i 1868, i 1992 blev det atter åbnet som våbenhus. I 1739 opførtes på korets nordside et gravkapel for familien Reventlow, i 1777 blev det nedrevet og erstattet med det nuværende sakristi i 1783. Kirken præges af en restaurering i 1868-70 som dog blev noget udbedret i 1950.

Ifølge sagnet blev kirkerne i Radsted, Nysted og Kippinge opført af samme bygmester, et andet sagn fortæller, at det var tre søstre, som lod kirkerne opføre. Det fortælles også, at tårnet er skævt, fordi Palle Rosenkrantz første hustru havde en skæv skulder. Endelig fortæller et sagn, at Helvedet ligger 7 mil under Radsted kirke. I 1529 overdrog Frederik I patronsretten til rigshovmester Mogens Gøye til Krenkerup, kirken har hørt til dette gods indtil 1973, da den overgik til selveje.

Skibet set mod øst

Skibet set mod vest

Rosenkrantz kapel (1)

Rosenkrantz kapel (2)

Rosenkrantz kapel (3)

Rosenkrantz kapel (4)

Rosenkrantz kapel (5)

Gravsten i tårnrummet (1)

Gravsten i tårnrummet (2)

Døbefont

Korets krydshvælv med profilerede ribber er oprindelige, skibets hvælv er formodentlig fra begyndelsen af 1500-tallet. I 1868 fandt man en del kalkmalerier fra o.1525 i korets hvælv, de blev dog atter tildækket, på en akvarel af Jacob Kornerup ser man en Nådestol. Altertavlen i renæssance er fra 1612, i storfeltet ses et maleri af A. Dorph fra 1870. Prædikestolen er af samme type som prædikestolen i Maribo Domkirke, stolen har haft årstal og våben for Brahe og Gøye, som blev fjernet i 1868, da de fire evangelistfigurer blev opsat.

I kapellet ses et barok-epitafium af sandsten opsat o.1660 over Palle Rosenkrantz og hans tredje hustru, Elisabeth Lunge, samt deres søn Jørgen Rosenkrantz, i topstykket ses et oliemaleri på kobber af de tre personer, på den sorte marmorstele ses 64 våben udført i alabast. I nordkapellet ses desuden et epitafium fra 1628 over Palle Rosenkrantz til Krenkerup (død 1642) og hans to første hustruer, Helvig Rantzau (død 1618) og Elisabeth Rosenspare (død 1627), desuden nævnes Axel Brahe og nogle børn. I tårnrummet ses et epitafium over Otto Gøye til Krenkerup, Clausholm og Torbenfeld, Otto Gøye faldt på Elsborg i 1566, desuden ses et epitafium over Otte Gøyes forælder, Albrect Gøye (død1588) og Anna Rosenkrantz (død 1589). På skibets sydvæg hænger en mindetavle over Hans Clausen Warberg (død 1693).

På siden Gravsten og epitafier kan man se en nøjere gennemgang af disse epitafirt og gravsten med anetavler for de nævnte. Tryk på nedenstående link og søg Radsted kirke.

Epitafier og gravsten

Fonten er en gotlandsk kalkstensfont med spidsbuede bægerblade på kummen (Mackeprang s. 412). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Spidsbuede.