Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra øst

Kirken set fra nordøst

Nordskibet set mod øst

Nordskibet, altertavle

Nordskibet, prædikestol (1)

Nordskibet, prædikestol (2)

Nordskibet set mod vest

Nordskibet, epitafium

Sydskibet set mod øst

Sydskibet, kalkmalerier

Sydskibet, altertavle (1)

Sydskibet, altertavle (2)

Sydskibet, altertavle (3)

Sydskibet, altertavle (4)

Sydskibet, altertavle (5)

Sydskibet, gravsten fra 1557 over Laurits Klein Skibbinge

Døbefont