Oure kirke

Tilbage til Liste over kirke

Oure kirke

Oure kirke

Gudme hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var viet til Mikael i middelalderen. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre af granit. Den oprindelige syddør står som udvendig niche, to oprindelige vinduer er bevaret i skibets murværk. I gotisk tid blev det oprindelige kor erstattet med det nuværende, som er opført i kampesten og med kamtakket murstensgavl med blændinger. Tårnet er opført i senmiddelalderen, gavlene har blændingsgavle med trappekamme. I korets sydmur er indsat en romansk gravsten med hoved og ornamentik.

Skibet set mod øst

Altertavle

Kalkmalerier på skibets nordvæg (1)

Kalkmalerier på skibets nordvæg (2)

Døbefont

Skibet har fladt træloft, koret har fået indbygget hvælv i senmiddelalderen. Korbuen er ombygget til en spidsbue. I altertavlen fra 1941 er indsat en Nådestol, der stammer fra en sengotisk altertavle, som har stået på Tiselholt, ifølge en visitatsbog havde denne altertavle også en Mariafigur og en Johannesfigur, disse to figurer i Oure er kopieret i 1941 efter tilsvarende figurer i Vejstrup kirke.

På nordvæggen ses kalkmalerier fra 1579 i to bånd. Øverst fra venstre ses Jonas blive kastet over bord, dernæst ses han sidde under olieplanten uden for Ninive. I det store østfelt ses Adam og Eva, dernæst Kobberslangen og et træ, som deler feltet. T.h. for træet ses den opstandne Kristus, der spidder Døden med sin korsfane. Bagved ses Korsfæstelsen og Korslammet. Denne komposition stammer fra titelbladet til Christian III Bibel fra 1550. Dette motiv var yndet i tiden, i Gudum kirke (Fleskum hr.) i Himmerland ses kalkmalerier som også er inspireret af Christian III's bibel. Nederst ses nogle apostle i arkader samt teksten: Ligesom Ionas var Matt.XXII og årstallet 1579. I 1579 bekostede den daværende præst denne kalkmalede udsmykning med bibelske motiver, de blev på et senere tidspunkt stærkt opmalet, og i 1941 valgte man at overkalke dem, kalkmalerierne er nu atter afdækket. På vestvæggen mod syd har man afdækket en kalkmalet fremstilling af Mikael Dragedræber.

Den romanske granitfont har akantusranker og hoveder på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Udhuggede hoveder.