Øster Skerning kirke

Tilbage til Liste over kirke

Øster Skerning kirke

Øster Skerning kirke

Sunds hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Morten. Kor, skib og tårn er opført i gotisk tid, nederst af kampesten øverst af teglsten. Ved en større ombygning 1866-74 fik murværket en cementrapning, som nu er fjernet. Tårnet blev ombygget i 1874, våbenhuset er af ubestemmelig alder.

Skibet set mod øst

Altertavle

Skibet set mod vest

Døbefont

Kor og skib er dækket af hvælv. I 1599 skænkede rådmand Peder Poulszen fra Svendborg en altertavle med "Kristus opstandelse". Den findes ikke længere, men blev i 1869 erstattet af en nygotisk altertavle med maleriet "Kristus vandrer på Geneserath sø" af A. Dorph. Kirkens nuværende altertavle blev udført af den færøske maler Torbjørn Olsen i 2003. Det er en tofløjet altertavle, der i åben tilstand udgør 5 billeder. Den døde Kristus, englen ved graven, kvinderne samt den vantro Thomas og Kristus. I fastetiden lukkes fløjene og tornekroningen viser sig i stærke farver. Prædikestolen i højrenæssance har indskriften "Severinus Georgius ano 1594".

Torbjørn Olsen blev født i 1956 i Tórshavn. I perioden 1972- 74 fik han tegneundervisning på Glyptoteket i København hos Robert Askou-Jensen. Torbjørn Olsen tilhører den færøske landskabsmalerskole, som har præget færøsk kunst efter 2. verdenskrig. I landskabsmalerier og portrætter fra 1970'erne samles stærke kontrastfarver i pastose, tynde penselstrøg på hvid bund og markerer billedets tegning. I sine portrætmalerier viser han en sjælden evne til indlevelse og karakterisering, som i det magtfulde portræt af Københavns biskop, Ole Bertelsen i Vor Frue Kirke i København. Hans hidtidige hovedværk er altertavlen fra 1996 til kirken i Haldarsvík, en række færøske digtere, skuespillere og malere har siddet model til den koloristiske figurgruppe.

I perioden fra maj 2002 til marts 2003 gennemførte menighedsrådet ved arkitekt Allan Havsteen- Mikkelsen en markant restaurering af kirken. Ved Havsteen-Mikkelsens død blev projektet overtaget af arkitekt Steffen Pedersen fra samme tegnestue. Muren til det gamle nordkapel blev fjernet, og nordkapellet fungerer nu som børnerum og normal indgang til kirken. Den tidligere indgang i tårnrummet fungerer nu som processionsindgang ved begravelser, vielser og konfirmationer.

Ved en restaurering i 1860'erne blev skib og tårnrum kalket blå, denne farve blev afdækket ved den seneste restaurering i 2002-03. Menighedsrådet har i samarbejde med arkitekt og Nationalmuseet søgt at genskabe denne farve i hele rummet.

Den romanske granitfont har omløbende tovsnoning under mundingsranden samt på det høje skaft. På den firkantede fod ses hjørnehoveder. Fonten er registreret i Mackeprang- Fyn og Lolland-Falster - Den sydfynske type - Den glatkummede.