Øster Hæsinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Øster Hæsinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Øster Hæsinge kirke

Den nuværende kirke består af langhus, tårn og våbenhus. Langhusets to vestlige fag stammer fra en tidligere senromansk teglstenskirke. Den senromanske syddør er bevaret i svagt murfremspring med smigede sider indad og rundbuet spejl, norddøren anes i murværket. Desuden er et romansk vindue bevaret i sydmuren øst for våbenhuset. På begge flankemure havde den senromanske kirke friser af dobbelt savsnit. I den sene middelalder blev det oprindelige kor nedbrudt og erstattet med det nuværende langhuskor, sammenstødet mellem de to bygningsafsnit er tydelige i begge flankemure. I Jacob Madsens visitatsbog fra 1589 omtales et messeklokkespir, som nu er forsvundet, spor efter spiret kan ses over hvælvet. Tårnet er opført i sengotisk tid, overdelen er ombygget flere gange. Våbenhuset er opført i sengotisk tid, men har fået ombygget sin gavl i nyere tid. I våbenhuset ses kisteplader og gravsten. På kirkegården står en mindesten over salmedigteren Hans Agerbek udført af Niels Skovgaard.

Samtidig med opførelsen af langhuskoret fik kirken indbygget hvælv. Alterpartiet er en opbygning fra 1816 med orgel, præste- og degnestol samt et maleri af J.L. Lund signeret 1816. Prædikestolen i ungrenæssance er skænket i 1562 af Erik Rosenkrantz. Vestpulpituret er skænket af Mogens Høg i 1656, på pulpituret ses adelsvåben. Nord for korbuen er ophængt et unggotisk krucifiks fra o.1250. På sydvæggen er ophængt et epitafium over sognepræst Morten Henriksen Griff (død 1726) og hustru Maren Drøstrup (død 1710). En figurgravsten over Erik Rosenkrantz og Helvig Hardenberg var ikke synlig ved besøget.

Tryk på nedenstående link og se en beskrivelser af gravstenen over Erik Rosenkrantz og Helvig Hardenberg på siden Gravsten og epitafier.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har på kummen arkader og tovsnoning, på foden mandshoveder. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Arkadetypen - Den arkitektoniske gruppe.