Ønslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ønslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ønslev kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Kor og skib er opført i unggotisk tid af munkesten, koret over skråkantsokkel, skibet over et afrundet led over skråkantsokkel. På korets østhjørner ses et par oprindelige støttepiller. Begge de spidsbuede, falsede døre i portalfremspring er bevaret, noddøren tilmuret, syddøren i brug. I østgavlen ses en tilmuret vindues-tregruppe. Korgavlen har blændingsdekoration med konsolhoveder. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, våbenhuset blev forhøjet i 1700-tallet. På kirkegården ses gravsten over familien Nobel.

Skibet har fladt loft. Koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Alterbordet dækkes af et malet panelværk opsat i 1603 til minde om præsten Lauritz Jørgensens anden hustru Regisse. Altertavlen fra o.1675 har i storfeltet et maleri fra 1858. Prædikestolen i højrenæssance fra begyndelsen af 1600-tallet har oprindelig været placeret over korbuen, i felterne ses oprindelige malerier af Kristus og evangelisterne. Stoleværket er samtidigt med prædikestolen, i felterne ses dyder og sanser. På korets nordvæg er ophængt en gravsten over præsten Lauritz Jørgensen (død 1609) og hans tre hustruer.

Den gotlandske kalkstensfont fra o.1300 har spidsbuede arkader på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Trekløverbuede.