Olstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Olstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Olstrup kirke

Fuglse hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Laurentius. Bygningen består af kor og skib opført i romansk tid af teglsten med nymuret gesims over en gammel tandsnitfrise. Skibets oprindelige døre i portalfremspring er begge blevet tilmuret. Flere romanske vinduer står som udvendige nicher. Skibet blev forlænget mod vest i sengotisk tid, vestforlængelsen har en falset, fladbuet syddør med en gammel egetræsdør. Vestgavlen har kamtakker og spidsbuede højblændinger. På sydsiden ses et lille trappehus i bindingsværk fra o.1700 og et våbenhus fra 1892.

Korbuens krydshvælv er muligvis oprindeligt. Den runde korbue er bevaret. Skibet har senere fået indbygget to krydshvælv, der passer til de oprindelige døre, det menes derfor, at hvælvene er tidligere end vestforlængelsen. I 1936 afdækkede E. Lind kalkmalerierne i skibets østhvælv, kalkmalerierne dateres til o.1575, Dommedagskristus sidder på regnbuen og med fødderne på jordkloden, omkring hans hoved ses lilje og sværd, Kristus flankeres af trompetspillende engle og de tolv apostle. Denne efterreformatoriske Dommedagsfremstilling har stiltræk fra den katolske Dommedag, bl.a. lilje og sværd, men her ses ingen glorier, Kristus har ingen vunder, apostlene har ingen attributter og sidder næsten identisk med venstre hånd hævet til velsignelse. På Dommedagsfremstillingen fra 1665 i Rynkeby kirke, ser man vunder men ikke lilje og sværd, her har apostlene attributter. I Tullebølle kirke på Langeland ser man en efterreformatorisk Dommedag, hvor den såkaldte Treenighedsdomstol er fremstillet, her ser man de døde stå op af gravene og et Helvedgab som på de katolske fremstillinger. I Lønborg kirke i Nordvestjylland ser man ligeledes en efterreformatorisk Dommedag, her er lilje og sværd samt vunder, yderst ses Himmelborgen og Helvedet. Fælles for disse efterreformatoriske Dommedagsfremstillinger er, at Maria og Johannes ikke er til stede som forbedere efter Luthers tanker. Prædikestolen fra 1622 har fine hjørnehermer og apostelfigurer i felterne, himlen er fra o.1675. På skibets nordvæg er opsat en Laurentius-figur fra o.1300.

Kirken har to fonte, en noget primitiv granitfont med lille kumme og højt skaft, muligvis et vievandskar, samt en gotlandsk bægerbladsfont af kalksten. Den gotlandske kalkstensfont er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.