Oldenswort kirke

Tilbage til Liste over kirke

Oldenswort kirke

Billedserie

Liste over billeder

Oldenswort kirke

Kirken er beliggende på halvøen Eiderstedt. Ifølge Eiderstedt-krøniken fra 1252 blev en trækirke på stedet nedbrændt under kong Abels felttog mod friserne. O.1245 påbegyndtes opførelsen af Sankt Pankratius kirken på stedet. Den senromanske bygning er opført af munkesten og bestod af apsis, kor og skib, bygningen har øverst gesimsfrise med krydsende buer. I murværket kan man se spor af de oprindelige vinduer og døre. I sengotisk tid o.1465 blev kirken ombygget, det lille kor og apsiden blev erstattet af det nuværende kor med tresidet afslutning, mod nord og syd opførtes korsarme og mod vest opførtes tårnet.

På halvøen Eidersted findes en række interessante kirke. På de nendestående links kan man finde en oversigt over kirkekredsens kirker.

Eiderstedt kirkekreds

Kirker i Eiderstedt

Oldenswort kirke

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har hvælv. I 1465 fik kirken en kalkmalet udsmykning, på nordvæggen ses Kristoffer (under restaurering ved besøget) og på triumfvæggen ses apostle og rankeværk, i triumfvæggens to nicher ses to figurer, som sammen med korbuekrucifikset danner en krucifiksgruppe udført af Lütje Möller fra Slesvig i 1491. Kalkmalerierne i korhvælvet stammer fra o.1600. Altertavlens malerier er udført af den flamske maler Marten van Achten i 1592. Korstolene i koret er skåret i 1589 af Ivers. Resterne af korgitteret stammer fra o.1600. Nadverbænkene er udført i 1688. Prædikestolen er fra 1570-80. I kirken ses et epitafium med Himmelfarten over Dirckes fra 1591, et epitafium med Gravlæggelsen over Poppens fra 1610 udført af Ringerink og et epitafium med kobberslangen over Schnel fra 1636. I kirken ses desuden portrætter af Luther og Melanchton fra o.1600. Orgelpulpiturets apostelmalerier er malet i 1592. Orglets rygpositiv stammer fra 1592.

Døbefonten i kalksten er fra 1564. Døbefontens låg er formodentlig fra o.1500.