Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Sydmur

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Altertavle

Nadverbænk

Kalkmalerier i korhvælvet

Triumfvæg med krucifiksgruppe

Kalkmalerier på triumfvæggen

Skibets nordvæg

Epitafium over Poppens

Orgelpulpitur

Døbefont