Østofte kirke

Tilbage til Liste over kirke

Østofte kirke

Østofte kirke

Fugls hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland, Falster og Møn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peder. Hele kirken er opført af mursten. Apsis, kor og skib stammer fra senromansk tid, tårn og våbenhus fra sengotisk tid og nordfløjen er opført 1656. De senromanske bygningsdele er bygget på sokkel med afrundede fremspring, de har hjørnelisener og øverst savskifte med underliggende gesimsfriser, som på apsis og kor består af krydsende rundbuer. Syd og norddør er tilmurede, ligesom samtlige rundbuede vinduer enten er udvidede eller står som blændinger i muren. Tårnet blev opført i første fjerdedel af 1400-tallet. Det kraftige tårn har hjørnelisener og høje spidsbuede vinduer samt øverst et galleri med spids og fladbuede blændinger. Dette kunne tyde på forbindelse til arkitekturen syd og øst for Østersøen. Nordfløjen er opført i 1656 af genanvendte munkesten i krydsskifte og åbner sig mod skibet ved en bred bue, den kaldes Bandholmskirken.

Skib set mod øst

Kor

Vestkappe sydsvikkel, Seth ved Adams dødsleje

I 1300-tallet fik koret og skibet indbygget stjernehvælv, apsis beholdt sin halvkuppel. Altertavlen er et noget kluntet barokarbejde med malet årstal 1674, tavlen er dog noget tidligere. I midterfeltet en udskåren Nadverscene og i topfeltet Opstandelsen. Prædikestolen i bruskbarok er fra o.1650. Granitfonten er en efterligning fra 1917 af en romansk font. I Maribo museum står en gotlandsk font af bægerbladstypen, denne font har tidligere stået i Østofte kirke.

Ved en undersøgelse i 1908 fandt man kalkmalerier i apsis og i koret. De blev istandsat af E. Rothe i 1913. En Nådestol i apsis fra o.1300 blev fejlagtigt nedhugget, men de øvrige kalkmalerier står i dag usædvanligt velbevarede. Væggenes kalkmalerier er ret fragmentariske men i korets stjernehvælv ses fine kalkmalerier med motiver fra Skabelsen. I østkappen ses Dommedagskristus, i sydkappen skabelsen af landdyr og fugle, i vestkappen ses Evas skabelse og i nordkappen Formaningen. koret rundt ses nederst drager, i alt 16 drager, kun i den østlige del findes ingen drager. Korets stjernehvælv giver en noget forvirret fordeling af motiverne. Skabelsesberetningerne kædes sammen med Sankt Petri-altertavlen i Hamburg, desuden peger nogen på en stilmæssig sammenhæng med bøhmisk kunst.