Ørslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ørslev kirke

Ørslev kirke

Løve hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp. Syddøren er stadig i brug men noget omdannet, norddøren er forsvundet. I sengotisk tid blev koret forlænget med øst og bag forlængelsen opførtes et sakristi, samtidig opførtes tårnet og våbenhuset samt kapellet mod nord.

Skibet set mod øst

Prædikestol

Nederlandsk altertavle (1)

Nederlandsk altertavle (2)

Gravsten over Claus Ulfeldt og Dorete Lunge

Gravsten over Eggert Ulfeldt og Lisbeth Galle

Tårnrum, hvælv

Tårnrum vestkappe, Tornekroningen og Korsbæringen

Tårnrum nordkappe, Korsnedtagelsen

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med smalle kragsten. I forbindelse med den store ombygning i sengotisk tid fik kirken indbygget hvælv. Over hvælvene ses buestik i granit og frådsten til romanske vinduer. Altertavlen er et maleri af A. Dorph fra 1877. På nordvæggen er ophængt en nederlandsk fløjaltertavle med alabastrelieffer i forgyldt indramning, tavlen er skænket af Eggert Ulfeldt og Lisbeth Galle i 1580, på fløjenes indersider står nadverteksten, på fløjenes ydersider nævnes årstal og stiftere, på fodstykket står teksten fra Johannes kap.3 v.16, tavlen blev restaureret af justitsråd Anders Fogh til Kragerup i 1752 og i nyere tid af Nationalmuseet. Prædikestolen i barok med våben for Ove Juul og Kirstine Urne er fra 1679 og er skåret af samme mester, som har udført prædikestolen i Ruds Vedby kirke. I koret ses en figursten med anevåben over Claus Ulfeldt (død 1566) og Dorete Lunge (død 1554) samt figursten med anevåben over Eggert Ulfeldt (død 1583) og Lisbeth Galle.

På siden Gravsten og epitafier kan man se slægtstavler for Claus Ulfeldt og Dorete Lunge. Tryk på nedenstående link og søg Ørslev.

Gravsten og epitafier

I 1964 afdækkede E. Lind kalkmalerierne i tårnrummet, de blev genrestaureret i 1972 af R. Smalley. Kalkmalerierne dateres til o.1425 og står næsten som de blev fundet, værkstedet menes at have tilknytning til Unions-værkstedet eller Viskinge-værkstedet. I Ørslev er det lykkedes at bevare den sorte konturstreg, der ofte kun er bevaret i gråtone, desuden kan man flere steder se skygning med farver. Figurscenerne er små men af meget høj kunstnerisk kvalitet. I de enkelte motiver er kun fremstillet de mest nødvendige personer. Motiverne er indføjet i arkader, formodentlig efter forlægget, over arkaderne ses en stedmoderblomstlignende toproset.

I tårnhvælvets østkappe ses Bønnen i Gethsemane og Judaskysset. I sydkappen ses Kristus for Pilatus og Piskningen. I vestkappen ses Tornekroningen og Korsbæringen. I nordkappen ses Korsfæstelsen og Korsnedtagelsen. På nordvæggen bag orglet ses Opstandelsen og Pinseunderet. Man har fundet navnet PAULI, som står meget svagt, det menes at være kalkmalerens signatur. I Korsnedtagelsen ses kun de mest nødvendige personer. Kristus højre arm er løsnet og hænger løst ned over Nikodemus af Arimethea, som støtter ham, en bøddel står på en stige og løsner den anden nagle. Nikodemus er klædt i fornemt tøj, bødlens stige er tegnet perspektivisk og man ser skyggetegninger.

Den romanske granitfont er en monolit med tovsnoning under mundingsranden og tovsnoet vulst som overgang til den runde fod, over vulsten ses bægerblade. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Varianter.