Ølstrup kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Ølstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ølstrup kirke

Bølling hr., Ringkøbing amt, Ribe stift. Nordvestjylland. Kirkens bygningshistorie er noget kompliceret, idet kor og skib indeholder romanske granitkvadre og sokkelsten men noget uregelmæssigt opsat. Man mener, at bygningen er opført i senmiddelalderen af materialer fra en tidligere romansk kirke, muligvis flyttet fra et andet sted. I korets murværk ses sokkelkvadre med rundstav og hjørnehoveder, korets murværk mod nord har øverst en spidsbuet frise, skibet har delvis skråkantsokkel. Våbenhuset mod nord er fra nyere tid, tårnet er opført i 1949. Vest for kirken ligger en stor gravhøj.

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har hvælv fra renæssancen med dekorativ udsmykning, korbuen er svagt spidsbuet. Altertavlen er et renæssancesnitværk med korintiske søjler og vinger samt et topstykke med et maleri af Korsfæstelsen, i midterfeltet ses et maleri af Emil Nolde fra 1904, Middag i Emmaus, maleriet blev i 1919 udskiftet med en kopi efter Carl Bloch men blev atter indsat i 1939. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra begyndelsen af 1600-tallet. På skibets sydvæg er ophængt et korbuekrucifiks. Over norddøren er ophængt et kistebeslag og en gravskrift over regimentsfeltskærer Gerhard Hermansen Gerritz (død 1748).

I 1902 blev provst Vilstrups niece, Ada Vilstrup, gift med den unge Emil Nolde. Provst Vilstrup havde i flere år ønsket et nyt altertavlemaleri til Ølstrup kirke, om familieskabet har haft en vis indflydelse, vides ikke, men i 1904 kan kirkens regnskab berette, at Emil Nolde har modtaget 304,57 kr. for maleriet. Desuden kan lokale beboere fortælle, at Emil Nolde boede hos kirkeværgen i 1904, mens han arbejdede på altertavlemaleriet. I et brev til sin svigermoder fortæller kunstneren, at han har udført maleriet og restaureret altertavlen, som var i ringe stand.

Den romanske granitfont er en variant af den vestjyske type (Mackeprang s.174). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Varianter af bægerbladsfont (med dyr eller andet).