Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Korets murværk (1)

Korets murværk (2)

Korets murværk (3)

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Prædikestol

Skibet set mod vest

Kopi efter Bloch

Døbefont