Ølst kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ølst kirke

Ølst kirke

Galten hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid over skråkantsokkel. I nordmuren er bevaret tre romanske vinduer, skibets to vinduer er stadig i brug. Begge døre er bevaret, norddøren i tilmuret tilstand. Dørene har karme af monolitter med udhugne trekvartsøjler og kapitælbånd, norddøren har overligger med udhugget tympanonfelt, syddørens overligger har sløjfeornament i meget højt relief. Våbenhuset er opført i 1700-tallet. Kirken blev restaureret i 1867, ved den lejlighed blev murene omsat og en klokkekam opsat over vestenden.

Sydportal

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Døbefont

Skibet har fladt loft, koret har på et tidspunkt fået indbygget hvælv. Alterbordets forside er en kopi af kirkens gyldne alter, det såkaldte Ølstalter, som nu findes på Nationalmuseet. Prædikestolen er fra slutningen af 1800-tallet.

Den gotlandske kalkstensfont er ottekantet og har fabeldyr på fladerne samt ansigter på hjørnerne (Mackeprang 390). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Fabeldyrsfonte.