Nyborg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nyborg kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nyborg kirke

Vindinge hr., Svendborg amt, Fyns stift. Sydfyn. Kirken består af et treskibet langhus under Út sadeltag med ottekantet messeklokkespir over østgavlen og et tårn mod vest fra 1581, alt opført i teglsten. Til tårnbyggeriet skænkede Frederik II hugne kvadersten fra de nedlagte kirker Gammelkirke og Hjulby kirke. I kirkekontorets bygning ses en reliefkvader, som måske stammer fra Ún af disse kirker. Korsarmskapellerne stammer fra en hårdhændet restaurering i 1870-71 ved V.Tvede. Ifølge en præsteindberetning i 1623 skulle kirken være opført af Margrethe efter en sejr over den svenske kong Albrecht i 1389, historien kan dog ikke verificeres. De fire vestlige fag kan meget vel være påbegyndt i slutningen af 1300-tallet, idet biskop Nafne i 1428 indviede koret til Vor Frue, Gertrud og andre himmelske jomfruer. Østgavlen har tre spidsbuede vinduer, hvis stavværk stammer fra restaureringen i 1870. Østgavlens blændinger er formodentlig oprindelige ligesom klokkespirets murværk, den løgformede hætte stammer fra 1779.

Skibets fire vestfag har ottekantede arkadepiller med små rundstave på hjørnerne, arkaderne til sideskiben er spidsbuede. Alle hvælv i de fire vestfag har profilerede ribber og gjordbuer, der i sideskibene udgår fra konsolhoveder, i midterskibet fra rå kampesten. Skibet har formodentlig været opført som afløsning for et mindre skib til en tidligere kirke, idet man har fundet ældre murværk i det nuværende østafsnit. De to østlige fag har rigt profilerede arkadepiller, hvis profiler fortsætter op i de spidse arkader, østafsnittet er formodentlig opført efter en pause i byggeriet. Kirken var oprindelig femskibet til restaureringen i 1870. De to yderste skibe var i virkeligheden kapeller, hvoraf det ene var viet til Sankt Gertrud, bekostet af Sankt Gertruds Gilde.

I langhusets østfag afdækkede man i 1908 kalkmalerier fra begyndelsen af 1400-tallet. En altertavle fra 1592 med maleri af opstandelsen er nu ophængt i skibet. En altertavle fra 1834 med malerier af Eckersberg er ligeledes ophængt i kirken. Prædikestolen fra 1653 er skåret af Anders Mortensen fra Odense, i felterne ses Zakarias modtager forkyndelsen om Johannes og Jesus fødsel, Jesus dåb, Forklarelsen på bjerget, Nadveren, Opstandelsen og Himmelfarten, prædikestolens opgang er fra o.1600 og stammer fra Nyborg slots nedlagte kirke, hvortil den blev skænket af Karen Skram, hvis familievåben med en halv enhjørning ses på døren. Kirken har haft et korgitter udført af Anders Mortensen i 1655, af dette er bevaret nogle figurer, som er opstillet i kirken, her ses de fire evangelister samt David, Johannes Døberen, Moses, Jeremias og Aron. I koret er ophængt et korbuekrucifiks fra slutningen af 1300-tallet. I skibets vestende ses en renæssancefont af træ med himmel skænket af borgmester Peder Jensen Skriver og hustru Johanne Knudsdatter i 1585, deres epitafium ses i nordre sideskib.

Ved søndre sideskibs østende ses et smedejernsgitter fra 1649 med våben for Friis, Krabbe og Rosenkrantz, gitteret har oprindelig været opsat i åbningen til gravkapellet for Johan Friis, Karen Krabbe og Holger Rosenkrantz. I kirken er ophængt flere epitafier, i sydkapellet ses et epitafium med anevåben over Johan Friis til Ørritslev (død 1635) og Holger Rosenkrantz (død 1647) samt Lene Gyldenstjerne (død 1640) og Karen Krabbe (død 1662), Johan Friis var gift med Lene Gyldenstjerne, som giftede sig med Holger Rosenkrantz efter Johan Friis døde i 1635, Holger Rosenkrantz giftede sig med Karen Krabbe efter Lene Gyldenstjernes død i 1640, Karen Krabbe lod epitafiet udføre efter Holger Rosenkrantz død i 1647, anevåben for alle fire personer er kommet med på epitafiet. På siden Gravsten og epitafier kan man se forklaring på de enkelte adelsvåben. Tryk på nedenstående link vælg Kirker, vælg N og søg Nyborg.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har firkantet fod med hjørnehoveder, fonten blev på et tidspunkt afgivet til Hjørring Sankt Hans kirke men kom tilbage i 1918. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Storebæltstypen - Nyborggruppen (Storebæltsvarianter).