Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Skaktavlkvader i tårnets vestmur

Romansk gravsten med gavlstykker

Romansk gravsten med kors og uldsaks (?)

Skibet set mod øst

Alterbord og altertavle

Prædikestol

Epitafium i nordkapellet

Maleri på vestpulpituret, Nors kirke

Døbefont