Nørre Kirkeby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nørre Kirkeby kirke

Nørre Kirkeby kirke

Falsters Nørre hr., Maribo amt, Lolland-Falsters stift. Lolland-Falster og Møn. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kløvet kamp forneden og kridtsten foroven. Den rundbuede norddør står tilmuret, syddøren er bevaret i brug men stærkt omdannet, i apsiden ses et rundbuevindue med bred smig. På et tidspunkt er skibet blevet forlænget mod vest. Våbenhuset er fra nyere tid.

Se sognets hjemmeside, tryk på nedenstående link

Nørre Kirkeby kirke

Skibet set mod øst

Døbefont

Døbefont med dåbskedel

Skibet har fladt loft, koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid (o.1500). Korbuen er bevaret med profilerede kragbånd skåret i kridt. Man har fundet kalkmalerier i kirken fra tre perioder, tilstanden var så dårlig, at de atter blev overkalket. I apsishvælvet har man fundet en tronende Kristus (muligvis en Nådestol) fra o.1200 samt en apostelrække omkring vinduet muligvis fra Elmelunde-værkstedet (o.1500). I korhvælvet har man fundet dekorationer fra o.1500 og på triumfvæggen en indskrift fra 1787 med våben for Christian von Westen. I alterbordet af kridtkvadre har man fundet relikvier fra slutningen af 1300-tallet. Alterbordets panelværk er fra 1600, altertavlen er et maleri af A. Thomsen fra 1853. Prædikestolen i bruskbarok er udført i 1635 på Jørgen Ringnis værksted, den svarer til prædikestolen i Nørre Alslev kirke. I korbuen er indsat en gravsten over herredsfoged Per Frandsen (død 1627).

Døbefonten er en unggotisk kalkstensfont fra Gotland af den spidsbuede arkadetype (Mackeprang s.386). I fontens kumme er indsat en dåbskedel af sammennittede kobberplader. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Spidsbuede.

Mackeprang beskriver dåbskedlen i bogen Danmarks middelalderlige Døbefonte s.65: dåbskedlen i kalkstensfonten i Nørre Kirkeby på Falster er af kobber. Den ombøjede kant er 2 cm. bred og ligesom bunden udhamret for sig. Siderne består af fire plader, der er nittet sammen indbyrdes samt med bund og rand. Det indvendige af kedlen har en tovfletning øverst. Mackeprang er overbevist om, at dåbskedlen er samtidig med fonten og formodentlig er udført på Gotland. I Fröjel kirke på Gotland findes en samtidig font, der har en tilsvarende dåbskedel, som er udført til fonten. Denne dåbskedel beskrives i Bruunius: Gotlands konsthistoria III s.279.