Nordrupøster kirke

Tilbage til Liste over kirke

Nordrupøster kirke

Billedserie

Liste over billeder

Nordrupøster kirke

Ringsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kirken består af romansk skib, sengotisk langhuskor og sengotisk tårn. Den romanske del af kirken er opført i faksekalk og rå kamp med tilhugne hjørner. O.1500 blev det romanske kor nedrevet og det nuværende langhuskor opført i munkesten. Korets østgavl har blændingsdekorationer af den sydsjællandsk type. Tårnet er formodentlig opført samtidig med langhuskoret o.1500. Bygningen blev renoveret i 1847 og alle vinduer stammer fra denne istandsættelse. Nordrupøster kirke er gulkalket som flere af egnens kirker, farven kan muligvis skyldes tilhørsforholdet til Giesegård. På kirkegården ses det såkaldte Grevekapel, det blev opført i 1882 og skulle være Danmarks første bygning opført i armeret beton. Kapellet bruges stadig til grevefamilien.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på siden "Kirker i det sydlige sjælland".

Nordrupøster kirke

I 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv. Altertavlen dateres til 1625 og har figurer der fremstiller Moses og Johannes Døberen samt engle med lidelsesredskaber og musikinstrumenter, fodstykkets relief fremstiller Nadveren og tillægges Abel Schrøder, storfeltet og topstykkets malerier er udført af N. Simonsen. Prædikestolen dateres til 1664 og tillægges Abel Schrøders værksted. Den nordre tilbygning til koret er herskabsloge for greven på den nærliggende herregård Giesegård, som flere af egnens kirker hører under. I korets sydvindue ses et glasmaleri af N.C. Overgaard fra 1911, motiverne er Nadveren og Korsfæstelsen, ifølge graveren blev de skænket til kirken i forbindelse med et sølvbryllup. Fonten af norsk marmor er fra o.1800.