Ørum kirke (Nørre Ørum)

Tilbage til Liste over kirke

Ørum kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ørum kirke (Nørre Ørum)

Fjends hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren i brug, norddøren tilmuret. I korets østgavl ses et tilmuret vindue, i skibets nordmur ses et oprindeligt vindue i brug. I skibets sydøsthjørne er indsat en skaktavlkvader (se Farsø kirke). Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er opført i 1894. I tårnets sokkel er indmuret korbuens kragbånd. Korets murværk blev omsat i 1892. Kirken blev hovedistandsat i 1957. Kirken ligger på en høj ud til de lave strandenge ved Harbæk fjord, hvor der i middelalderen har været havn og anløb af handelsskibe, man måtte dog opgive havnen, da vandstanden faldt.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Ørum kirke på siden Cofman.com feriehusportal.

Cofman.com

Kor og skib har flade bjælkelofter. Korbuen er noget udvidet. Altertavlen fra begyndelsen af 1600-tallet bærer våben for Hans Juel og Birthe Rosenkrantz, i felterne ses oprindelige manieristiske malerier, et altertavlemaleri af N.Skov fra 1858 er ophængt i kirken. Prædikestolen svarer til altertavlen og bærer samme våben, på hjørnerne ses dydehermer. De øverste stolegavle bærer våben for Erik Vesteni og Sophie Beck, desuden ses en stolegavl med portræt af Hans Juel og en stolegavl med et barneportræt.

Stoleværkets paneler og døre har pietistiske allegori-malerier fra 1700-tallet. Tryk på nedenstående link og læs mere om Emblemer og Pietistiske allegori-malerier.

Emblemer og Pietistiske allegori-malerier

Den romanske granitfont har glat kumme med afsluttende skråkant forneden og et kort skaft som overgang til den kapitælformede fod. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.