Neukirchen Sankt Johannes kirke

Tilbage til Liste over kirke

Neukirchen Sankt Johannes kirke

Neukirchen Sankt Johannes kirke

Sydtønder kr., Slesvig. Kirken er opført som en langhuskirke af teglsten i begyndelsen af 1200-tallet. De rundbuede døre i spidsbuet spejl er bevaret i murfremspring, norddøren er tilmuret, syddøren stadig i brug. De rundbuede vinduer er ordnet parvis. Ved en ombygning i 1700-tallet fik koret flad afslutning mod øst og indgang gennem et våbenhus. Et fritstående klokketårn blev opført i 1731 og erstattet med det nuværende i 1922.

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle

Døbefont

I gotisk tid har skibets 1. og 2.fag fået indbygget hvælv, som holdes af to tværbuer. Koret og skibets 3.fag har fladt træloft. Fløjaltertavlen er udført i 1520, i midterfeltet ses en Nådestol flankeret af Johannes Døberen og Johannes Evangelisten, i fløjene ses scener fra Johannes Døberens legende, predellaen har en figurgruppe med Anna selv tredje i midten, omkring figurgruppen ses malerier, som fremstiller Maria og Johannes Evangelisten, på fløjenes bagsider er bevaret malerier med motiver fra Passionen. Prædikestolen er udført af Peter Petersen II fra Tønder i 1682, samme år han skar prædikestolen til Lindholm kirke. Dåbshimlen er fra 1686. På skibets nordvæg er opsat en figurrække fra 1300-tallet med den tronende Kristus og apostle. På skibets vestvæg ses figurer fra 1400-tallet, de stammer formodentlig fra sidealtre. Ved en restaurering i 1993 afdækkedes fragmenter af dekorativ kalkmaleriudsmykning fra sengotisk tid.

Den romanske granitfont har cylindrisk kumme og rund fod, kummen er udsmykket med arkader, der bæres af søjler med volutagtige kapitæler. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Kumme alene prydet med arkader - Med rund fod.