Næstelsø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Næstelsø kirke

Billedserie

Liste over billeder

Næstelsø kirke

Hammer hr., Præstø amt, Roskilde stift. Sydøstsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp iblandet kalksten fra Fakse og frådsten, som nogle steder er muret i sildebensmønster. Den tilmurede norddør spores i murværket, de smigede rundbuevinduer stammer fra en ombygning i romansk tid, formodentlig da skibet blev forlænget mod vest o.1250. I sengotisk tid blev koret forlænget mod øst, samtidig opførtes sakristi og våbenhus mod syd samt tårnet.

Den romanske korbue er bevaret med fals mod skibet og en kragsten mod nord med fletværksornament. Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen fra o.1600 blev ændret i 1725, på topstykket ses våben for Krabbe og Scheel. Alterbordets forside og kortæppet er tegnet af Ulrik Røssing og vævet af Mette Lise Røssing i 1987. Prædikestolen er et ungdomsværk af Abel Schrøder fra 1632. På skibets nordvæg hænger et krucifiks fra anden halvdel af 1300-tallet.

Den romanske granitfont har på kummen nedhængende skiver over tovstavsribber (Mackeprang s.102). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Smågrupper og enligtstående, Rosetter.