Munkbrarup kirke, døbefont

Fonten er et hovedværk inden for de jyske granitfonte, muligvis er den hugget af samme mester, som har udført sydportalen. På kummens sider ses en løve i kamp med et menneske. Dyret omklamrer den overfaldne og skal til at fortære sit bytte. Fonten er desuden smykket med en kongelig person, som kunne være Knud VI, der regerede i perioden 1182-1202. Han havde nær tilknytning til Flensborg og kirken blev opført i hans regeringsperiode. Om kirken er blevet indviet mens Absalon var ærkebiskop eller først i Anders Sunesens periode vides ikke. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Smågrupper, Enligtstående.

Tilbage til forside